YALANCI VEBA (New Castle)
kuluçka makinası hedef
kuluçka makinası hedef

Ülkemizde Yalancı Veba hastalığı 3 gruba ayrılmaktadır.

Lentojenik Suşlar denen virüs 1. grupta yer alır. Bu virüsün etkeni öldürücü değildir ama bağışıklık sistemi gelişmemiş, zayıf ve stres faktörünün fazla olduğu kanatlılarda infeksiyona neden olur. Görüldüğü kanatlılarda hafif bir solunum yolu bozukluğuna neden olur. Embriyolu yumurtadaki öldürme zamanı  (MDT)  96-168 saat arasındadır. Bu grup çoğunlukla aşı üretiminde kullanılır.

Mezojenik Suşlar denen 2. grup orta dereceli virüs ise hayvanlarda solunum ve sinir sistemi bozukluklarına neden olur. Kümeste stres faktörü fazlaysa ölümle sonuçlanır. MDT 44-70 saat arasındadır.

Velojenik Suşlar denen 3. grup ise hastalığın bulaşıcı ve kesin ölümle sonuçlandığı evredir. Sindirim, solunum ve sinir sistemi bozuklukları infeksiyonlara neden olur. MDT 36-70 saat arasındadır. Bu gruptaki hayvanlarda felç, ülser, mide ve bağırsak kanaması görülür.

Virüs uygun kümes koşullarında (-20 ve +8 derece arasında) haftalarca hatta aylarca yaşayabilir. Virüsü inaktif (Bir mikrobik etkenin enfekte etme yeteneğini kaybetmesi veya ölmesi) etmek için alkol ve türevleri kullanılabilir. Ayrıca virüs 100 C de 1 dakika, 60 C de ise 30 dakika da inaktif olur.  Dondurulduğunda yıllarca yaşayabilir.

Hastalık özellikle kümeslerin ve üretim ünitelerinin yakın olduğu yerlerde çok hızlı yayılır. Öldürücü etkisi genç hayvanlarda erginlere göre daha fazladır. Tavukların hastalığa yakalanma (mordibite) oranı % 100, ölüm (mortalite) oranı ise % 90’dır.

Hastalığın kuluçka (inkubasyon) süresi 2-15 gün arasındadır. İnkubasyon süresi hayvanın yaşına göre değişiklik gösterir. Civcivlerde 3-8 hafta arasında görülür. Hayvanlar hastalık belirtileri göstermeye başladıktan 3-4 gün sonra ölmeye başlar.

Kuluçka makinesine konan yumurtalar hastalığı kuluçka makinesinde de bulaştırmaya devam ederler. Her yaştan, ırktan ve cinsiyetten kanatlı infeksiyona karşı duyarlıdır. Erkeklerin mordibite ve mortalite oranı daha yüksektir.

Hastalık Belirtileri

Tip 1 hiçbir klinik belirti göstermeden aniden başlar ve hızla yayılır. Mortalite %80-100 arasındadır.

Tip 2 aniden başlar ve hızla yayılır. Mordibite yüksek, mortalite %10-90 arasındadır.  Solunum zorluğu, öksürük, yem tüketiminde azalma, yumurta veriminde azalma hatta durma gerçekleşir.  1-2 gün ve birkaç hafta arasında sinirsel semptomlar ortaya çıkar.

Tip 3 daha çok yetişkin sürülerinde görülür. İştah kaybı, gece hafif öksürük ve solunum zorluğu görülür. Bu durum 1-3 hafta sürer ve hayvanlar eski hallerine dönmezler. Mortalite oranı azdır. Yumurta verim ve kalitesi düşer.

Tip 4 daha çok civcivlerde rastlanır.  Hastalık ani başlar. Zor ve hırıltılı solunum,  öksürük, göz ve burun akıntısı, gözde kızarıklık ve şişme, sarı ve yeşil bir ishal en çok görülen belirtilerdir.

 

Koruyucu önlem almak, tedavi uygulamalarından çok daha etkili ve ucuz bir yöntemdir.

Hastalık ihbarı mecburi ve mücadelesi zorunlu bir infeksiyondur.

Hastalıktan korunmada en etkili yol aşılamadır ama bu da tek başına çözüm değildir. Aşılama dışında hayvanları iyi besleme, ilaçlama, temizlik, dezenfeksiyon gibi faktörlerin de eksiksiz yapılması gerekir.

Korunma Önlemlerinin Alınması

Dışarıdan sürüye kesinlikle hayvan eklenmemeli, enfekte kümeslerden yumurta veya civciv alınmamalı, kümeste iştahsız, durgun kanatları düşük, vb. normal görünümünde olmayan hayvanların çıkarılmalı, ölülerin yakılması veya gömülmesi, kümeslere ve yemliklere yabani kuşların, kemirici ve diğer hayvanların girişi önlenmeli, dışardan yabancıların kuluçkahane ve kümeslere girişinin engellenmeli, kümeslerin giriş yerlerine dezenfektan bir solüsyonun konulmalı vb…

Genel hijyen kurallarına uygun olarak kümeslerin periyodik dezenfeksiyonu, temizliği, havalandırılması, gıda ve su hijyeni, kümes ısısı ve rutubeti, hayvan bakıcıların sağlıklı olması, temiz tulum dezenfekte edilmiş çizme ve eldiven kullanmalıdır.

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X