Yem Mineral İçeriği-Yumurta Kalitesi (2)

Son yıllarda ileri teknoloji kullanımı ile hayvan besleme açısından esansiyel öneme sahip iz elementler enkapsüle veya şelat formlarda üretilmeye başlanmış, önkarışım içinde iç etkileşimleri önlenmiş ve sindirilebilirlikleri ve biyolojik yarayışlılıkları çok daha yüksek organik iz element formları haline getirilmişlerdir. Organik yapıya bağlı iz minerallerin biyolojik etkinliğinde, ürünün elde edilmesinde kullanılan kaynağın kimyasal yapısı ve bağlanma özellikleri oldukça önemlidir. Organik mineral terimi; metal iyonunun, metal-aminoasit kompleksi, metal-aminoasit şelatı, metal-propiyonat, metal-polisakkarit, metal-maya kompleksi, metal-organik asit kompleksi şeklinde oluşturduğu formlara verilen addır.

İZ ELEMENTİNİN ORGANİZMAYA TEMİNİ

Özellikle kemik mineralizasyonu, yumurta kabuk kalitesi, üreme performansı ve embriyo gelişimi dahil pek çok verimle alakalı fonksiyon için esansiyel özelliğe sahip olan iz elementlerin yeterli miktarda organizmaya temini, yarayışlılığı, sindirim sisteminden emilimi, kan yoluyla taşınması, depolanması ve gereksinim duyulan miktarlarda hazır bulunması iz mineralin kimyasal yapısı ve hayvana tedarik edilen formu ile çok yakından ilişkilidir.

PRATİK UYGULAMALARDA KESİN SONUÇLAR

Kanatlılarda yumurta verimi, yumurta kalitesi ve yemden yararlanma düzeyi üzerine rasyon iz element düzeyinin etkisi, inorganik veya organik kaynakların etkinliği üzerine değişik araştırmalar yürütülmüş; ancak damızlık tavuklar, yumurtacı tavuklar ve etlik piliçlerde pratik uygulamalara esas kesin bulgular elde edilememiştir. Etçi damızlıklarda rasyonda çinko-metionin katkısının yumurta ağırlığı, yumurta verimi, civciv ağırlığı ve bağışıklık üzerine etkili olmadığı; ancak rasyon çinko içeriğine bağlı olarak broyler damızlıklarda yumurta kalitesi, yumurta verimi ve yemden yararlanmanın iyileştiği bildirilmiştir.

DEMİR KAYNAĞININ OLASI ETKİLERİ

Bir başka çalışmada ise rasyona demir kaynağı eklenmediği sürece yumurta veriminin ve yumurta akı ve sarısında demir içeriğinin düşük olduğu bildirilmiştir. İleri yaşlardaki yumurtacı tavuklarda rasyona organik manganez, bakır ve çinko katkısı ile damızlık Cobb’larda inorganik kaynaklar (%100) yerine inorganik (%60)+organik (%40) çinko, manganez ve bakır kullanımının yumurta kabuk ağırlığı ve kalınlığını artırdığı, erken embriyo ölümlerini ise azalttığı bildirilmiştir.

YUMURTACI TAVUKLARDA GÖZLENEN ETKİLER

Yumurtacı tavuklarda inorganik (oksit) çinko ve manganez kaynakları yerine organik (amino asit şelat) çinko ve manganez kaynakları kullanımının ileri yaşlarda azalan kemik direnci ve yumurta kabuk kalite kayıplarını önleyeceği gözlenmiştir. Yumurtacı tavuklarda rasyona inorganik iz minerallere ek olarak organik çinko, manganez ve selenyum ilavesinin yumurta kuru madde içeriğini yükseltilebileceği saptanmıştır. Yumurtacı tavukların beslenmesinde organik esaslı iz minerallerin organik yapılarına bağlı olarak da etkilerinin değiştiği, özellikle organik bakır kaynaklarından metionin şelatı bakırın, kitosan şelatı bakır, maya şelatı bakır ve inorganik bakıra oranla yumurta verimi ve yumurta ağırlığını önemli oranda artırdığı, yumuşak kabuk oluşumunu azalttığı, yumurta besin madde içeriğini değiştirmediği; taşlık erezyon indeksini ise yükselttiği saptanmıştır.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.