Yumurta Kuluçka Makinası nın Tarifi

400-yumurtalık-kuluçka-makinesi

Yumurta Kuluçka Makinası nın Tarifi

Yumurta kuluçka makinası nın en temel görevi, yumurta içerisindeki ebriyonun sağlıklı ve zamanında gelişmesini sağlamaktır. Bu sebeple, doğal şartlarda yumurtaya uygulananların aynısı, kapalı bir kap içerisinde kontrollü olarak uygulanmakta ve ebriyonun sağlıklı ve zamanında olgunlaşması sağlanmaktadır. Ebriyonun gelişmesinde temel olarak temiz oksijene, neme ve sabit sıcaklığa gereksinim bulunmaktadır. Aşağıda tavuk yumurtasındaki emriyonun gelişimi gösterilmiştir

Yumurta Kuluçka Makinası nın Tarifi

Makina nın doğal ortamdaki gereksinimleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.
• Makina iç sıcaklık dağılımının gereken değerde ve doğal ortamdakine eşit olmalıdır.
• Makinanın kapalı ortamdaki nem miktarının ayarlanması gereklidir.
• Yumurtalar belirli aralıklarla çevrilerek yumurta zarının yumurtaya yapışması önlenmeli ve yumurta iç sıcaklığının düzdün olması sağlanmalıdır.
• Makina içine ortam sıcaklığını düşürmeyecek, fakat yumurta gelişimine yeterli oksijenin girişi sağlanmalıdır.
Bu hususların manuel veya yarı otomatik olarak sağlanması üretim açısında riskli olup,
verimliliği etkilemektedir.

Yumurta ve Tavukçuluk Sektörüne Genel Bakış

Yumurta, besin değeri ve ekonomik olarak ulaşılabilirliği yüksek olması açısından insanların sıklıkla tükettiği bir besin maddesidir. Yapısında ihtiyaç duyulan protein, yağ, karbonhidrat gibi temel organik bileşikler bulunduğundan yararlılığı son derece yüksektir. İnsanlar gerek besin değerinin yüksek olması, gerekse yaptıkları yemekleri tatlandırması ve çeşitlendirmesi açısından yumurtayı, başlıca gıda maddesi olarak tercih ederler. Bu nedenlerden dolayı yumurtaya olan talep oldukça yüksek olup, dünya genelinde ve ülkemizde her geçen gün artmaktadır. Yumurtaya olan bu talep, yumurta ve kümes hayvancılığı sektörünü etkilemekte, üretimi artırma yönünde baskı uygulamakta, dolayısıyla yumurta üretiminde yıl yıl artış yaşanmaktadır.

. Üretimde Yaşanan Gelişmeler
Ülkemizde, kümes hayvancılığı ve yumurta üretimi sektörü gelişmekte ve genişlemektedir. Yumurta ve tavuk tüketim ve talebinin yüksek olması, sermaye akışını kümes hayvancılığı ve yumurta üreticiliği sektörüne doğru yöneltmekte, dolayısıyla yumurta ve tavuk üretim düzeyi giderek artmaktadır. Sektör tarafından, talebi karşılamak
ve üretim maliyetini düşürmek için üretimin hızlandırılması, üretimi kolaylaştıracak, arttıracak ve hızlandıracak güvenilir ve ekonomik üretim araçları ve teknolojilerinin kullanılması amaçlanmaktadır. Üretim araçlarını geliştirmek ve kapasiteyi arttırmak için üretimde yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bunlar genel olarak sıralandığında verimliliği yükseltme, damızlık kalitesini arttırma, depolama koşullarını iyileştirme, altyapı gerekliliklerini düzenleme, yetiştiricilikte modern tekniklere gitme ve üretimi hızlandırmak adına gelişkin çözümler
yaratma vs.. olarak çeşitlilik gösterir. Üretimde yaşanan son gelişmelere bakıldığında, üretimi arttırmak, hızlandırmak ve geliştirmek için yapay kuluçka makina ve üniteleri oluşturulmaktadır. Bu kuluçka teknolojileri ile tavuğa ihtiyaç duymadan çok sayıda yumurtayı aynı merkezde bir araya getirerek üretim ile artış ve hız sağlanmakta, maliyetten ve zahmetten tasarruf edilmektedir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.