Yumurtada Verimi Artırma Yöntemleri (2)

YENİ GELİŞMELERE KAPALI TABLO

Damızlık kullanıcısı civciv üreticisi firmalarda kendi içlerine dönük rutin uygulamalar yapmakta, damızlık üreticisi tarafından kendilerine verilen kılavuz uygulamalar dışına çıkmamaları, ar-ge çalışmalarından uzak durmaları ve araştırma kuruluşları ile bu amaca yönelik işbirliğine açık olmamaları nedeniyle etçi damızlık beslemede yeni gelişmeler maalesef uygulamaya aktarılamamaktadır.

LİTERATÜR BİLGİSİ YOK DENECEK KADAR AZ

Son yıllarda sofralık yumurta üretiminde kullanılan yumurtacı tavuklarda yumurta verimi ve kalitesi ile rasyon mineral madde (makro ve iz mineral) düzey ve formları (inorganik/organik) arasında yakın ilişki olduğu bildirilmesine rağmen etçi damızlık tavuklarda bu konuda teorik anlamda literatür bilgisi veya pratik sahaya yönelik deneyim maalesef yok denecek kadar azdır.

KALİTEYİ VE FİYATI KABUK BELİRLER

Bilindiği gibi yumurta kalitesini ve fiyatını belirleyen en önemli faktör kabuktur. Çiftliklerde üretilen yumurtaların yaklaşık %10’unun kabuk problemleri nedeniyle pazarlanabilirliğin sorunlu olduğu tahmin edilmektedir. Bu yumurtaların %2-5 kabuk kalitesindeki bozukluğa bağlı kırık çatlak olup, paketlenme aşamasında ayrılır. %3-8 toplama aşamasında kırılır. Bu genellikle taşıma bantları, temizlik, paketleme ve tüketiciye ulaştırma aşamasında gerçekleşir.

YUMURTA ÜRETİMİNDE EN ÖNEMLİ KAYIP

100 binlik bir kümeste %1 kayıptan oluşan zararın senede 365 bin yumurta olacağı düşünülecek olursa, ülkemizde 2015 yılında yaklaşık 17 milyar yumurta üretildiği dikkate alınırsa kırık ve çatlak yumurtalardan ortaya çıkan kaybın ne kadar büyük olduğu anlaşılabilir. Sofralık yumurta üretiminde olduğu gibi damızlık yumurta üretiminde de en önemli kayıpların başında (%2-5) pazarlanamayan veya kuluçka dışı bırakılan yumurtalar gelmekte olup, bunların %80-90’ı kabukla ilgili kırık-çatlak sorunundan kaynaklanmaktadır.

SOFRALIK VE KULUÇKALIK ÖZELLİK YİTİRİLİYOR

Kırık veya çatlak kabuklu yumurta her türlü mikrobiyolojik kontaminasyona açık olduğu için sofralık veya kuluçkalık özelliğini yitirmektedir. Bu nedenle sofralık veya kuluçkalık yumurta üretiminde kullanılan tavuklarda yumurta kabuk kalitesinin korunması veya artırılması öncelikli araştırma alanlarından biri olmuş, özellikle genetik ıslah, hayvan refahı ve mineral beslenmesi aracılığıyla kabuk kalitesinin artırılması çalışmaları büyük ilgi çekmiştir.

 

 

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.